Någon gång i livet hamnar de flesta människor i en situation som känns svår eller omöjlig att hantera själv och önskar sig då stöd och hjälp. I ett sådant läge kan det vara bra att söka hjälp för en kortare eller längre psykoterapibehandling. Det finns många skäl till att människor känner att de vill prata med någon och söker psykoterapi. Händelser och problem i livet känns ibland svåra att hantera själv, likaså känslor som nedstämdhet eller ångest. Vissa människor har med sig svåra upplevelser från tidigare i livet som de behöver hjälp att hantera, medan andra står inför svåra vägval i livet. Livet i relationen eller familjen kan kännas svårt och man kan tillsammans med sin partner behöva fundera över hur man kan förstå varandra bättre. Att välja psykoterapeut är inte enkelt, det är inte ovanligt att behöva prova sig fram för att hitta en psykoterapeut man får förtroende för. Du är välkommen att höra av dig, så att vi tillsammans kan komma fram till hur vi kan hjälpa dig/er. Mitt namn är Nina Sundvall och jag arbetar som legitimerad psykoterapeut med mottagning i trevliga lokaler på Drakenbergsgatan, nära Hornstull i centrala Stockholm. Jag tar emot både enskilda, par och familjer för kortare eller längre kontakt. Jag har uppdrag som familjerådgivare via Nacka Familjeterapi och Allvarligt Talat - Stockholms familjerådgivare.